Úvodní stránka Vítání občánků
 

Vítání dětí v Praze 6

Vítání novorozených dětí s trvalým pobytem na území mětské části Praha 6 probíhá cca 5x do roka v Písecké bráně – (K Brusce 208/5, Praha 6 Hradčany). Podstatou obřadu je přijímání dítěte do společenství Prahy 6 a navázání prvotního kontaktu městské části s rodiči.
Jednotlivé obřady se konají v hodinových intervalech ve skupinkách pro cca 20 dětí ve věku 2 - 4 měsíce. Pozvánka na konkrétní hodinu a den je zasílána s cca 2 týdenním předstihem. Na obřad se mohou samozřejmě přijít podívat i další rodinní příslušníci.


 

Více na: www.praha6.cz/vitani_deti.html