Úvodní stránka Soukromé školky
 

Soukromé školky v Praze 6

Následující seznam soukromých mateřských škol v Praze 6 není úplný, jsou zde uvedeny především školy, které o zveřejnění údajů na tomto portálu projevily zájem.


Česko-anglická montessori školka Duhovka


Praha 6 - Dejvice, Kozlovská 9
Praha 1 - Malá Strana, Cihelná 2

Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 8:00- 18:00
Děti od 4 měsíců do 6 let.

Mateřská škola Duhovka
Duhovka je mezinárodní montessori školka určená pro děti ve věku od 3 do 6 let. Děti si cizí jazyk postupně osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života a získávají tak výborný jazykový základ pro další vzdělávací cestu. Naše školka nabízí bohatý program odpoledních kroužků vedených zkušenými lektory. Mezi oblíbené odpolední aktivity patří například keramika, ZOO kroužek nebo sportovní hry.
Toddler program Duhovka
Náš Toddler program je 3,5 hodinový dopolední program pro batolata bez doprovodu rodičů ve věku 1,5 – 3 roky v česko – anglickém montessori prostředí. Podporujeme děti v jejich nejintenzivnějším období vývoje. Zaměřujeme se na tři hlavní křivky učení – osvojení jazyka, zdokonalení pohybu a zapojení se do dodržování řádu.
PlayWisely®
I nejmenším poskytuje Duhovka unikátní vzdělání - program PlayWisely® určený pro miminka a batolata od 4 měsíců do 3 let věku. Program je zaměřený na rozvoj jazykových dovedností, schopností spojených s učením se a pohybových dovedností.
 

www.duhovkaskolka.cz

 

Maxíkova jazyková školka (a jesle) Strahov

Praha 6 - Strahov, Vaníčkova 1230

Provoz:

* polodenní
* celodenní

Pondělí až pátek: 7.30 - 18.30

Pro děti od 12 měsíců do 6 let.

Celoroční provoz.

Školka nabízí výuku v anglickém jazyce, plně kvalifikovaný personál (vč. rodilých mluvčí), laskavý a individuální přístup k dětem, rozdělení dětí až do 3 tříd dle věku a znalostí, předškolní výchovu pro předškoláky, důraz na sportovní a pohybové aktivity atd.Předností školky je ojedinělá aktivita MaxClever vycházející z intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s., zaměřující se na rozvoj intelektových schopností dítěte.

Cena školkovného za měsíc: od 8.995,- Kč/měsíc. Cena zahrnuje aktivity i stravné v BIO kvalitě. Speciální nabídka: Školné až 1 rok zdarma!

www.maxikovaskolka.cz

Soukromá školička Jasmínek

Na Rybářce 152/25, Praha- Sedlec

Soukromá mateřská školička rodinného typu s prvky Waldorfské pedagogiky.

Provoz (pravidelná docházka i individuální hlídání):

* polodenní
* celodenní

Zaměřujeme se na přirozený a individuální rozvoj dítěte předškolního věku ve všech oblastech. Klademe důraz  na zdravý životní styl a výchovu k ekologii. K tomu nám slouží veliká zahrada, kde pěstujeme zeleninu a  staráme se o  kytičky a nedaleký les, kam si chodíme hrát a učit se spoustu zajímavých věcí o přírodě. Kromě rostlinek se staráme i o zvířátka, žije tu s námi Pan morče a rybičky. Naším cílem je vytvořit pestrou paletu různorodých činností, rozvíjet rozumové, pohybové, hudební a estetické předpoklady Vašich dětí. Stravujeme se BIO. V rámci dopoledních programů u nás také probíhá výuka angličtiny hrou a keramický kroužek. Ke každému dítěti přistupujeme velmi individuálně.

Ceny: dle rozsahu docházky 6 020 - 12 500 Kč/měsíc

soukroma-skolicka-jasminek.katalog-skol.cz/

 

Školka Hvězda

Praha - Jinočanská 22

Montessori klub pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
Odpolední kroužky i pro děti nenavštěvující Montessori HVĚZDU
Babysitting

Provoz:

* polodenní
* celodenní

Ceny: od 1 900 Kč (1x týdně dopoledne), celodenní docházka 5x týdně: 9 900 Kč, půldenní docházka 5x týdně: 8 500 Kč

Prioritou naší práce je snaha o osobní rozvoj každého dítěte v příjemné rodinné atmosféře. Cílem je pěstování přátelských vztahů ke kamarádům a vnímání odlišností každého z nás. Úkolem pedagoga je doprovázet dítě jako partner na jeho cestě vědění a poznávání. Montessori Hvězda se snaží podporovat individuální zájmy, přednosti a rozvoj každého jednotlivce. Připravené prostředí, s didaktickými pomůckami, podněcuje k samostatnému vzdělávání a zkoumání okolního světa.

www.skolkahvezda.cz/

MŠ a jesle TETTY

Praha - Petřiny, Šantrochova 3,

Provázíme děti nejdůležitějším obdobím jejich života

Jesle od šesti měsíců

Malé skupiny dětí

Individuální svoz dětí

Asistentky - rodilé mluvčí

Anglické jesle a školka od 18 měsíců

Česko - anglický program pro předškoláky
Náprava řeči a poruch učení

Ceny: od 6 000 do 17 000 Kč / měsíc včetně stravného a DPH.

Návštěvní den: Středa od 9.00 do 16.00 bez ohlášení

www.tetty.cz
MŠ Šalamounek

Praha- Vokovice, Kladenská 57

Provoz:

* polodenní
* celodenní

Pondělí až pátek: 8:00- 18:00

Děti od 2- 6-ti let.

Soukromá školka s nadstandardní výukou angličtiny. Volné hraní, pobyt v přírodě, tématické dílničky. Je možná i vegetariánská strava.

Cena školkovného za měsíc:

* s jídlem s programem standard - 9 800 Kč
* s jídlem s programem nadstandard - 11 240 Kč
* s jídlem s progr.standard a s max.odpol.programem - 13 400 Kč
* s jídlem s progr.nadstandard a s max.odpol.programem - 14 840 Kč

Nadstandardní angličtina: 90 Kč na jednu vyučovací hodinu, dva vyučovací bloky týdně 360 Kč, měsíčně 1440 Kč, taxa odpoledního programu 60 Kč/ hodina.

www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/soukrome-ms/ms-jaja-4881/
 

Centrum Tuleň

Praha - Břevnov, Nad Tejnkou 391/10

Provoz:

* polodenní
* celodenní
* příležitostné hlídání
* příležitostné večerní, noční a po dohodě i víkendové hlídání

Pondělí až pátek: 7:30- 17:30 18:00- 7:00

Sobota: nonstop

Neděle: 9:00- 23:00

Děti od 3- 6-ti let.

Soukromá školka s cílem doplňovat rodinnou výchovu a dodávat dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Kombinuje rodinné prostředí, zábavu, výchovu a vzdělávání s důrazem na rozvoj znalostí cizího jazyka.

Možnost nočního hlídání či po dohodě i o víkendech.

Jsou zde i herny pro rodiče s dětmi, či hlídání dětí během dne.

Školné se platí vždy na celý kvartál předem a v ceně je i stravné.

Večerní hlídání: 18:00 - 23:00 hod.- 700 Kč, každá další započatá hodina 200 Kč.

Noční hlídání: 18:0 - 08:00 hod.- 1 000 Kč, každá další započatá hodina 200 Kč.

Volná herna s rodičem: 80 Kč/hodina

Volná herna s dohledem, hlídání: 100 Kč/hodina

www.tulenov.cz


Anglická školka NESSIE

Praha - Střešovice, Norbertov 3

Provoz:

* polodenní (pouze 2 - 3-leté děti)
* celodenní

Pondělí až pátek: 8:00- 17:00

Děti od 2- 6-ti let.

Program Nessie je založen na britských osnovách pro předškolní výchovu. Klade důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporuje samostatnost a sebedůvěru a zároveň děti vede ke spolupráci a interakci v kolektivu ostatních.

Kapacita školky je 52 dětí, 7 dětí na učitele.

Provozovatelem je Caledonian School s.r.o.

Cena školkovného za měsíc:

* 2- 3-leté:
o celodenní docházka - 18 800 Kč
o polodenní docházka - 14 500 Kč
* 3- 6-leté: celodenní docházka - 18 800 Kč

Celodenní stravné za měsíc: 1 500 Kč

Nadstandardní služba- Nessie bus v rámci Prahy: 4.000 Kč/měsíc.

www.nessie.cz


Miniškolka KATKA

Praha - Břevnov, Bělohorská 155

Provoz:

* polodenní - dopolední
* odpolední (úterky od 15:30 - 16:30, pro předškolní děti nastupující od září do ZŠ)
* celodenní

Pondělí až pátek: 8:30- 17:00 (ve výjimečných případech do 18:00 po předchozí dohodě)

Děti od 2- 6-ti let.

Školička nabízí individuální přístup k dítěti a rozvíjení jeho schopností a dovedností.

Malý kolektiv dětí- maximálně 12.

Výchovně vzdělávací programy zaměřené na hudební a výtvarnou výchovu.

Cena školkovného za měsíc:

* polodenní docházka- 3 900 Kč (8:30- 12:30)
* celodenní docházka- 4 900 Kč (8:30- 17:00)

V ceně není zahrnuto stravné.

Cena za jedno dopoledne: 200 Kč

Úterní hlídání pro budoucí školáčky: za 12 lekcí- 1.400 Kč

"Individuální hlídání"- denně od 12:30- 19:00 - 80 Kč / hodina

Narozeninové oslavy: pátek 15:30-17:00 - 600 Kč+ 50 Kč / dítě

www.miniskolkakatka.cz


Bumble Bee škola tvořivých dětí

Praha - Bubeneč, Bubenečská 22

Provoz:

* celodenní
* polodenní v rámci adaptačního programu pro nové děti (od 2,5 do 3 let)

Pondělí až pátek: 8:00-18:00

Děti od 2,5- 6-ti let.

Celkem pro 36 dětí rozdělených do 4 tříd, takže v jedné třídě je 8 až 10 dětí.

Školní vzdělávací program - nedirektivní výchova podle rogeriánské psychoterapie.

Důraz je kladen na individuální rozvoj dítěte, pro děti starší 4 let probíhají v odpoledních hodinách zájmové aktivity - keramika, hudební kroužek, taneční kroužek... Dopoledne probíhají další aktivity pro všechny děti společně, např. jízda na koních a plavání.

Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce, ve třídách se staršími dětmi jsou rodilí mluvčí, ve třídách s mladšími dětmi české paní učitelky, které mluví anglicky.

Školka má školní autobus, který používá k přepravě dětí na zájmové aktivity a pro linku mezi pobočkami školky v Praze 6 a v Praze 5.

Cena školkovného za měsíc: přibližně 16 000 Kč bez stravného. Záleží na typu programu a věku dítěte.

Cena stravného se pohybuje v rozmezí 1 500 - 1 900 Kč / měsíc v závislosti na typu programu a věku dítěte. Školka zajišťuje výběr ze 3 hlavních jídel, které jsou připravovány z BIO potravin.

www.bumblebee.cz


Global Concepts International School

Praha - Dejvice, V Šáreckém údolí 41/5

Provoz:

* celodenní
* polodenní do 12:30

Pondělí až pátek: 8:00-15:30

Děti od 2- 5-ti let

Celkem pro 40 dětí rozdělených do 2 tříd. Třídy jsou děleny dle věku pro dvou- a tříleté děti a pro čtyř- a pětileté děti.

Školní vzdělávací program - individuální přístup na základě Montessori pedagogiky, děti přirozeně poznávají svět kolem sebe a jeho zákonitosti, učí se z vlastních omylů.

Každé odpoledne je jinak zaměřené, děti se mohou věnovat zájmovým činnostem - balet, keramika, plavání, jízda na ponících, hudební kroužek...

Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a zajišťují ji rodilí mluvčí.

Školkovné se skládá z jednorázového zápisného 24 000 Kč. Školné za školní rok (10 měsíců) činí 270 000 Kč a zahrnuje zájmové kroužky i stravu.

www.globalconcepts.cz


Jingle Bells - english language preschool

Praha - Hradčany, Mickiewiczova 240/15

Provoz:celodenní - délka pobytu dětí je individuální, nemá ale vliv na školkovné

Pondělí až čtvrtek: 8:00-17:00

Pátek: 8:00-16:00

Děti od 2,5- 6-ti let.

Celkem pro 30 dětí rozdělených do 5 tříd, takže v jedné třídě je maximálně 6 dětí.

Školní vzdělávací program - řídí se britskými osnovami pro pre-elementary school.

Důraz je kladen na individuální rozvoj dtěte, učení se zkušenostmi, rozvoj sociálních a osobních návyků. Děti mohou využívat zájmové kroužky - keramika, hudební kroužek, plavání, koně...

Děti docházejí také do solné jezkyně do kina, okolních tělocvičen, v zimě jezdí na hory.

Výuka probíhá v anglickém jazyce a zajišťují ji rodilí mluvčí. Pro děti cizinců jsou připraveny také kurzy češtiny.

Cena školkovného za měsíc: 16 000 Kč včetně zájmových aktivit.

Cena stravného se určí v závislosti na věku dítěte a délce denního pobytu ve školce.

www.jinglebells.czDětské studio MODŘÍNEK

Praha - Ruzyně, Ovocná 1072/26

Provoz:

* celodenní
* polodenní - dopolední
* polodenní - odpolední

Pondělí až pátek 7:30 - 18:00, otevřeno i v době školních prázdnin.

Pro skupinu cca 16 dětí jsou vyčleněny 2 až 3 tety, které dbají na individuální rozvoj dětí.

Cena školkovného za měsíc:

* celodenní - 8 500 Kč (7:30-18:00)
* dopolední - 4 000 Kč (7:30-12:30)
* odpolední - 5 200 Kč (11:30-18:00)

V ceně je zahrnuto stravné.

Je možné zakoupit též hodinové permanentky nebo si sestavit individuální docházkový plán.

www.skolka-modrinek.cz/


Bilingvální anglicko-česká školka B FRESH

Praha - Břevnov, U Ladronky 40
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 8:00- 18:00.
Možnost také výběru dvou nebo třídenního programu.
Děti od 1,5 do 6 let.
Školka nabízí hravý a inovativní předškolní program, založený na principu učení hrou. Děti se učí a zdokonalují v dalším jazyce přirozeným způsobem, hrou a aktivitami.
V čase mezi 16:00-18:00 probíhají zájmové kroužky v angličtině. Bilingvní prostředí.
Cena školkovného za měsíc: * celodenní - 13 900 Kč
Stravné není v ceně zahrnuto. Celodenní strava za měsíc - 1 932 Kč

www.bfresh.cz


Mateřská škola V KOLONCE

Praha - Břevnov, Slezanů 17/2297

Provoz:

* polodenní
* celodenní

Pondělí až pátek 7:00-17:00.

Školka zahájí provoz 1. 9. 2009

Školka sestavila pro děti vzdělávací program "Začít spolu", jehož součástmi jsou hry, jóga a relaxace, aktivity rozvíjející sebepoznání a ejrůznější dovednosti, každý týden má své téma.

Školka funguje také jako herna pro rodiče s dětmi od 1 roku, je možné zde pořádat narozeninové oslavy.

Cena školkovného za měsíc:

* dopolední 5 x týdně - 8 900 Kč (do 13:00)
* celodenní 5 x týdně - 10 990 Kč
* celodenní 3 x týdně - 7 900 Kč

V ceně je zahrnuto stravné.

www.vkolonce.cz


Tulipánová školička

Praha 6 - Dejvice, Stavitelská 1099/6

Provoz:

* polodenní

Pondělí až pátek 8.30 - 12.30

Pro děti od 3 do 6 let.

Přítomno je maximálně 8 dětí. Jsou pro něch nachystány výchovně vzdělávací programy zaměřené na hudební a výtvarnou výchovu. K dispozici je velká zahrada s prolézačkami a pískovištěm.

Cena školkovného za měsíc:

* polodenní: 6 000 Kč (8:30-12:30)

Lze uskutečnit i jednorázové návštěvy, za zvýhodněnou cenu též týdenní nebo na 10 vstupů.

www.studiotulipan.cz


Školka Pelíšek

Praha 6 - Bílá Hora, Řepská 348/10

Provoz: Non-stop

7 - 20h - každodenní celoroční výchovně vzdělávací program pro děti od 3 let do 6 let (max 10 dětí ve skupině)

17 - 20h - večerní hlídání dětí

Noční hlídání včetně snídaně (po předchozí domluvě)

Letní školka pro děti od 3 do 8 let (červenec, srpen)

Víkendová školka s programem (v prostorách školky, výlety)

Školka Pelíšek zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě s plnohodnotným výchovně vzdělávacím programem pod vedením zkušených pedagogů. Naším cílem je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti.

Angličtina, výtvarná dílna, keramika, hudebně - taneční kroužek, pohybové hry (kurzy probíhají v samostatných odpoledních blocích, přístupných i pro děti, které nenavštěvují školku, vše pod vedením zkušených odborníků)

Pořádání jednodenních výletů i vícedenních letních a zimních soustředění v přírodě.

Tematické akce a oslavy (vítání jara, Mikuláš, karneval, sportovní turnaje aj.)

Cena školkovného za měsíc:

* celodenní docházka - 11 400 Kč
* polodenní docházka - 6 000 Kč

Ceny zahrnují i kroužky, ale nezahrnují stravné, které činí 40 Kč/den.

www.skolka-pelisek.cz

Mateřská škola Bambíno s.r.o.

Praha 6 - Dejvice, České družiny 1671/9
Provoz:
* polodenní
* celodenní

Pondělí - pátek 7:30 – 18:00

Pro děti od 6 týdnů - 7 let.

Mezinárodní jesle a mateřské školy akreditované ministerstvem školství s jedinečným flexibilním vzdělávacím programem. Pobočky v krásných prostředích s vlastními prostornými zahradami. Podporujeme smart, eko, bio a přístup bez bariér. Zápis do školky i jeslí je možný kdykoliv během roku, provoz je celoroční. Naše náruč je otevřena kdykoliv a pro všechny.

Cena školkovného dle programu za měsíc: od 7 500 Kč do 16 500 Kč

Celodenní stravné: 132 Kč

www.skolka-bambino.cz


Rodinné centrum Montessori - Montessori Kvítek

Praha 6 - Střešovice, Pod bateriemi 1097/1a

Provoz:

* progamy pro miminka a batolátka
* půldenní školka
* celodenní školka
* hlídání dětí
* letní tábory a pobyty u moře
* kurzy Montessori a rozvojové kurzy pro dospělé

Jsme tu pro:

* Miminka a Batolátka s rodiči
* Děti od 2 do 6 let - školička Montessori
* Dospělé - Montessori kurzy pro domácí prostředí, rozvojové kurzy

Cena:

* Miminka s rodiči
o 1 800 Kč / 1x týdně 2 hodiny / 2 měsíce
o 3 600 Kč / 2x týdně 2 hodiny / 2 měsíce
* Batolátka s rodiči
o 2 700 Kč / 1x týdně 2 hodiny / 2 měsíce
o 5 400 Kč / 2x týdně 2 hodiny / 2 měsíce
* Školička Montessori
o 15 360 Kč celodenní / měsíc, do 25.1.10 13 800 Kč
o 11 420 Kč půldenní / měsíc, do 25.1.10 9 890 Kč
* Hlídání dětí - cena dle věku či docházejícího dítěte, od 100Kč/h

Jsme Montessori rodinné centrum se školkou, kde si děti mohou nejen hrát, ale i se hrou připravit na pozdější vzdělávání. Vládne u nás přátelská atmosféra a zároveň zde panuje řád a pořádek, aby se děti s lehkostí a hravostí naučily vše, co v životě potřebují. S dětmi je v centru vždy stejný počet česky a anglicky mluvících učitelů, takže je otevřená i dětem různých národností. Děti se učí anglický i český jazyk velmi přirozeným způsobem a nejsou stresovány prostředím, ve kterém je pouze cizí jazyk. Navíc máme pedagoga hovořícího rusky.

Nabízíme vegetariánskou stravu a můžeme se přizpůsobit i jiným stravovacím návykům.

www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/soukrome-ms/ms-montessori-kvitek-4891/

Tradiční soukromá školička PTÁČATA

Praha 6 – Suchdol, Olšová 13

Školka + jesle

Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7.30 - 18.00
Pro děti od 12 měsíců do 7 let.
 

Celoroční provoz.
 Školička PTÁČATA zajišťuje již pátým rokem jako soukromé nestátní zařízení pedagogickou výchovu, zábavu a hru pro předškolní děti ve věku 2-7 let formou školkového programu a pro děti mladší 2 let zajišťujeme jesle. V každé třídě je maximálně 8 dětí.
 

Zajišťujeme:
- celodenní hlídání dětí
- občasné hlídání dětí
 

Ceny -  dle rozsahu docházky od 3 900 Kč / měsíc.  

www.ptacata.info

Školička BALÍČEK

Kamýcká 716, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Školička BALÍČEK je výchovně – vzdělávacím centrem pro předškolní děti od 2 do 6 let zaměřeným na všeobecný rozvoj dětí a pohybovou výchovu s podporou zdravého životního stylu dětí. Kromě denní docházky a docházky ve vybrané dny nebo části dne nabízíme rovněž hlídání dětí dle potřeb rodičů, včetně nočního hlídání. Dále zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro děti. Děti jsou pod vedením a dohledem zkušených pedagogů a certifikovaných instruktorů.

V provozu celoročně pondělí – pátek od 7:30 do 17:30 hod. nebo dle individuálních požadavků.
Cena školkovného od 2 340 Kč, celodenní školkovné od 9 000 Kč.

www.soukrome-skolky-praha.cz/balicek

 

Univerzitní mateřská škola Lvíčata
 

160 41 Praha 6, Thákurova 550/1

Provoz:
* polodenní
* celodenní

Pondělí až pátek: 7.00 - 17.00

Celoroční provoz.

Univerzitní MŠ ČVUT Praha zajišťuje od roku 2010 předškolní vzdělávání pro děti ve věku 2-7 let - přednostně pro děti zaměstnanců ČVUT. Každou ze tří tříd navštěvuje 16-20 dětí.

Poskytujeme kvalitní a trochu netradiční předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené dítě a spokojený rodič.
Při nástupu dítěte do UMŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Adaptační doba u nově přijatých dětí může být až 2 měsíce.

V nabídce je řada kroužků, které mohou navštěvovat i děti, které do školky nejsou zapsané.

Školkovné dle rozsahu docházky od 1 500 Kč / měsíc, stravné 950 Kč / měsíc.

http://lvicata.cvut.cz/

Anglicko-česká školka Orangery Park

Praha 6 - Bubeneč, Gotthardská ulice č. 8, v těsné blízkosti Stromovky

Provoz:
dopolední 8:00 - 13:00
odpolední 12:00 - 18:00
celodenní 8:00 - 18:00
- provoz o prázdninách také pro děti, které MŠ nenavštěvují
- dále nabízíme možnost hlídání dětí (ceny od 150 Kč za hodinu včetně stravy + ostatních materiálů)

Možnost výběru programu: jednou až pětkrát týdně.

Děti od 2 do 6 let.

Kombinujeme rodinnou atmosféru a potřeby kvalitního předškolního vzdělávání, dbáme především na harmonický vývoj dítěte. Orangery Park je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti.
Orangery Park je již druhou školkou konceptu Orangery (stávající školka v Dolních Počernicích - www.orangery.cz), která se již několik let těší velké oblibě nejen rodičů, ale zejména jejich dětí.

Cena školkovného: od 2 980 Kč (záleží na druhu programu)
V ceně jsou zahrnuty:
- dětské portfolio mapující růst dítěte opatřený lektorským komentářem
- měsíční bulletin se slovní zásobou a písničkami
- lekce angličtiny
- lekce jógy
- dle přání každodenní konzultace s lektory
- stravování (oběd, svačina ),pitný režim (čaj, voda, ovocné šťávy)
- oslavy narozenin dětí s překvapením
- veškeré vstupné (koncerty, divadla, ZOO, Botanická zahrada, Toulcův dvůr, atd...)
- pojištění dětí

www.orangerypark.cz

 

SMARTFOX Preschool & Nursery - Foxíkovy školky a jesle
Praha 6 - Břevnov, Loutkářská 2324/2

Provoz:
dopolední 7:30 - 12:30
odpolední 12:30 - 17:00
celodenní 7:30 - 17:30

Děti od 1 do 6 let.

Mezinárodní akreditovaná česko-anglická školka a jesle se nachází v rozlehlé třípatrové vile v klidné části Prahy 6 - Břevnova nedaleko parku Ladronka, který umožňuje dětem rozmanité aktivity, a to od výuky, přes hru až po pohyb.
Partnerem Foxíkovy školky je AC Sparta Praha, jejíž trenér/ učitel se v průběhu každodenní přítomnosti zaměřuje na správný pohybový rozvoj dětí a řeší případné disbalance, zapojuje se i do výuky, kde je v roli asistenta pedagoga učitele a lektora.
Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, utváříme jim základy kladného vztahu ke sportu a pohybu a to nenásilnou formou v průběhu dopoledních aktivit – ranní cvičení, pohybový kroužek se zaměřením na základy gymnastiky, atletiky a fotbalu a odpoledních aktivit – in-line, judo, plavání atd. Součástí programu je i zdravá vyvážená strava, kde se děti setkávají jak s masovými, tak i vegetariánskými pokrmy.
Na čem si při práci zakládáme:
1. Individuální přístup a bezpečnost
2. Zdravý životní styl a pohyb
3. Anglický jazyk
 

Cena školkovného: od 8 000 Kč (v závislosti na výběru režimu)

www.foxikovaskolka.cz
 


Green Tree Preschool – Mezinárodní MŠ Americké Ambasády

Praha 6 – Bubeneč, Pelléova 11
 

Provoz:
* celodenní
* polodenní v rámci adaptačního programu pro nové děti (od 2 let)
 

Pondělí a ž pátek : 7:45 – 17:00hodin
 

Pro děti od 2 – 6 let
 

Celoroční provoz, provoz o prázdninách i pro děti, které MŠ nenavštěvují
 

Veškerý program je veden pouze v anglickém jazyce, k dispozoci jsou malé učebny a velká zahrada s prolézačkami a pískovištěm. Kapacita školky je 12 dětí, vždy 6 dětí na jednoho učitele. Učební plán je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé motoriky prostřednictvím výtvarné výchovy, uměním, hudbou, vařením, prací s počítačem, tancem, dramatickou výchovou, hraním s vodou a pískem a dalšími aktivitami. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Náším cílem je probudit a povzbudit přirozenou zvídavost a představivost každého dítěte.

Cena školkovného za měsíc: od 4 820 Kč / měsíc do 24 100 Kč / měsíc + bio obědy do 80 Kč / den. Cena zahrnuje preventivní logopedickou péči a péči zubního lékaře, pohybové, výchovné a relaxační aktivity, veškeré vstupné, pitný režim a pravidelné zprávy pro rodiče.

www.greentreepreschool.cz

.

Lesní školka Dětský klub Šárynka

Praha 6, V Podbabě 29B (zřizovatel: Ekodomov o.s.)
 

Provoz (pravidelná docházka):
* polodenní 8:00-14:00
* celodenní 8:00-16:00
 

Soukromá lesní školka je zaměřená na vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a environmentální výchovu. Zároveň pracuje podle principů waldorfské pedagogiky se záměrem získat status waldorfské MŠ. Je jedním z prvních dětských lesních klubů v ČR, pro něž se vžilo označení lesní (mateřská) škola. Je inspirovaný lesními mateřskými školami (Waldkindergarten, Outdoor preschool, Forest school) v Německu, Dánsku, Švédsku a Británii. Dětský klub Šárynka uplatňuje pedagogický přístup založený na principech waldorfské pedagogiky. Děti jsou větší část dne v přírodě, jako zázemí slouží vytápená jurta. Skupině max. 16ti dětí se věnují dvě zkušené průvodkyně.
 

V době letních prázdnin je školka v provozu a nabízí letní příměstské tábory.
 

Ceny: dle rozsahu docházky 3 280 - 9 580 Kč / měsíc
 

www.sarynka.cz
 

.

Miniškolička Káti a Bertíka

Jaselská 29, 160 00 Praha 6

Provozní doba: 7.30 – 18.00
Po 18.hodině možné hlídání do příštího dne

Zajištění profesionálně výchovně vzdělávacího procesu dle ŠVP a IVP. Muzikoterapie,arteterapie,logopedie,ekologie,vaření. Pro děti ve věku do 7 let.

Provoz v době letních prázdnin NONSTOP

Ceny:
- celodenní pobyt: 10 000 Kč / měsíc; polodenní pobyt: 7 000 Kč / měsíc
- 1x týdně: 3 000 Kč / měsíc; 2x týdně: 8 až 5 000 Kč / měsíc; 3x týdně: 6 000 Kč / měsíc
- jednorázové hlídání za 100 Kč / hod.; noční hlídání: 500 Kč


www.jesle-miniskolicka.cz

.

KinderGarten – Anglická školka
Praha – Vokovice, Irská 796/1

Provoz:
*Celoročně
* celodenní 8.00 – 18.00
* polodenní 8.00 - 13:00 nebo 13.00 – 18.00
Pondělí až pátek: 8:00-18.00
Nabízíme programy na 3, 4 nebo 5 dnů v týdnu.
 

Děti od 18 měsíců - 6-ti let
 

Vynikající vzdělávací program vycházející z několikaleté zkušenosti, klademe důraz na individualitu každého dítěte., máme minimální počet děti na učitele. Školkou roku 2009 – 2011.
Pro děti jsou připravené různé aktivity – návštěvy muzei, divadel, solné jeskyně, zumba pro děti, výlety a mnoho dalších v závislosti na ročním období.
 

Výuka probíhá v anglickém jazyce a zajišťuje ji vyškolený a zkušený personál i rodilí mluvčí.
V případě zájmu pro děti cizinců zajišťujeme výuku češtiny, zajišťujeme i výuku polštiny.
 

Cena školkovného za měsíc: program all inclusive od 10.495,- Kč/měsíc do 17 995,- Kč/měsíc. Cena zahrnuje stravu připravovanou speciálně pro děti ve spolupráci s vyživovým poradcem, pitný režim, pravidelné zprávy pro rodiče, preventivní logopedickou péči, péči zubního lékaře, péči očního lékaře, pohybové, výchovné a relaxační aktivity.
 

http://www.kindergarten.cz – anglická školka pobočka Praha 6
 

.

Školka a jesle U Hrošíka
Na Okraji 41, Petřiny
 

Pro děti od 1 roku do 5 let.
 

Nabízíme dopolední i celodenní program, 5 dní v týdnu od 8 do 17 hodin. Lze zvolit od 1 dopoledne za týden až po každodenní docházku. Možné jsou jednorázové / nepravidelné návštěvy.

Dětem věnujeme individuální péči v malém kolektivu, pro některé aktivity rozděleném podle věku.
S dětmi tvoříme, zpíváme, cvičíme, učíme se společně jíst a radujeme se z pobytu venku.
Děti se mohou zapojit do kroužků MC Císařka.
 

Cena na měsíc za 1 dopoledne v týdnu: 2550 Kč, vč. bio-stravy
Cena za celodenní program 5 dní v týdnu: 11 700 Kč, vč. bio-stravy

www.mc-cisarka.cz
 

.

Montessori školička Zahrada


Školička ZAHRADA Na Zástřelu 9, Praha 6 - Břevnov
Provoz: polodenní, celodenní, možnost nočního i víkendového hlídání
Pondělí až pátek: 8.00 - 17.00
Děti od 2 -7 let
Školička Zahrada uplatňuje Montessori pedagogiku, uměleckou tvorbu, pohybový rozvoj a jedinečnost každého dítěte. S plným respektem a láskou chceme, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje a baví.
Našim posláním je podporovat ve vašich dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí pro jejich vzdělávání. Školka je pro většinu dětí první skupina, do které vstupují bez rodičů, samy za sebe, hledají své místo ve společnosti a také pozorují, jak to ve společnosti funguje.
Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, které odpovídá jeho nadaní, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Výsledkem je sebejistý, samostatný a odpovědný jedinec, který se podle zájmu uplatní kdekoliv ve světě.
Školička Zahrada je školkou s maximálním počtem 8 dětí ve třídě. Záleží nám na navázání blízkého vztahu s dítětem, vybudování vzájemné důvěry a přátelství. Důležitý je pro nás individuální přístup, tolerance a intenzivní; komunikace s rodinou. Přijímáme děti se specifickými vzdělávacími potřebami a nadané děti.
Nabízíme Vašim dětem kreativní prostředí s cílem rozvíjet talent, sociální inteligenci, samostatnost, sebevědomí a tvůrčí přístup k problémům.
Výuka anglického jazyka je samozřejmostí.
Naše školka je také místem setkávání dětí různých národností, nemáme problém s dětmi, jejichž mateřským jazykem není čeština.
Ceník:
* celodenní provoz 5x týdně 12 800 Kč
* polodenní provoz 5x týdně 10 800Kč
* viz dále ceník na webu školičky
Školička má kvalifikované učitelky a učitele jak v oblasti předškolního vzdělávání tak v oblasti Montessori pedagogiky.
www.skolickazahrada.cz
 

.

International Countryside School - jazyková školka a jesle
Praha 6 - Liboc, Džbán
 

Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 8:00 – 17:00
Pro děti od 6 měsíců do 6 let.
Celoroční provoz s možností letních tématických kempů pro děti do 10let.
Školka a jesle Dream Valley nabízí výuku v anglickém jazyce, ale také česko-anglický program pro děti od 6 měsíců- do 6 let. Nabízíme plně kvalifikovaný personál (vč. rodilých mluvčí i zdravotní sestry) Klademe důraz na individuální a přístup k dětem, také proto má školka omezenou kapacitu a poměr student/pedagog je 5 dětí na jednoho učitele. Ve školce se snažíme dbát i na zdravý životní styl- děti mají svačiny i obědy v BIO kvalitě z restaurace Grazing Daysi inspirované Ajurvédou. Děti jsou rozdělené do 5 tříd dle věku a znalostí. Výuka probíhá přirozenou formou hry skrze aktivity jako je malování, zpívání, vaření, keramika, dramatická a sportovní výchova.
Předností školky je, že je situovaná v chráněném přírodním parku Šárka v těsné blízkosti vodní nádrže Džbán
Cena školkovného za měsíc: od 8 490  Kč / měsíc.
Cena zahrnuje školní aktivity, výtvarné i hygienické potřeby i stravné v BIO kvalitě.
 

www.dreamvalley.cz
 

HAPPY TIME dětské studio

Praha 6 - Bubeneč, Terronská 21
Jsme soukromé předškolní zařízení provozující školku rodinného typu na Praze 6.
Provoz:
• polodenní
• celodenní
(možnost pravidelné denní nebo flexibilní docházky)
Pondělí až pátek: 7:30 - 18:30
Pro děti od 3 do 7 let
(umístění mladších dětí je možné na základě předchozí individuální konzultace)
Zápis a příjem dětí probíhá po celý rok.
Pro nově přijaté děti nabízíme zkušební pobyt ve školce v rozsahu až půldenní docházky na 2 dny ZDARMA.
Během pobytu v naší školce mají Vaše děti možnost najít nové kamarády, naučit se větší samostatnosti, odpovědnosti, vzájemné úctě v dětském kolektivu a připravit se na základě předškolního, výchovně vzdělávacího programu na vstup do základní školy. Současně hravou formou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v jazykové, hudební, výtvarné, pohybové a duševní oblasti.
Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti a úzkou spolupráci s rodiči.

Ceny:
školkovné od 1 700  Kč / měsíc do 9 900 Kč / měsíc
flexibilní hodinové hlídání od 44 Kč / hod

Současně zajišťujeme pro rodiče individuální hodinové hlídání a péči o děti v dětském studiu i v jejich domácnostech.

www.happytimestudio.cz

.

Centrum pro předškolní děti MOTÝLEK
Dům Dětí a Mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 – Řepy

Vzdělávací předškolní centrum s dopoledním programem zřizované Hl. m. Praha.
Pondělí až pátek: 8:00 - 12:50
Pro děti od 3 do 6 let
Přednostní přijímání děti s celotýdenní docházkou.
 

V připraveném programu je kladen důraz na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, výchovných a herních aktivit. Daná aktivita se koná v přizpůsobené učebně. Děti také chodí ven na hřiště. Naučí se samostatnosti, režimu v kolektivu, spolupráci apod. Ve skupině je maximálně 15 dětí.
Celý program zajišťují dva kvalifikovaní pedagogové.

Ceny od 850 Kč / měsíc, denní 100 Kč

www.ddmp6.cz/krouzky/?id=1968

.

Klub pro předškolní děti HNÍZDO
součást Studia Paleta, o. p. s.
 

Bělohorská 92, Praha 6 – Břevnov
 

Klub Hnízdo je otevřen pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let
každé pondělí – čtvrtek od 8 – 13 hod.
Cena: 3300,- /4 dny/měsíčně včetně obědů
            2400,- /2 dny (po-út nebo st-čt)/měsíčně včetně obědů
 

www.studiopaleta.com
 

Aristo Smart školička


Praha 6 - Dejvice, Václavkova 28
Provoz: * polodenní
Pondělí až pátek 8.00 - 12.00
Pro děti od 2 do 6 let.
Cvičíme, tvoříme, kreslíme, zpíváme a hrajeme na Orffovy nástroje, pomalu se seznamujeme s angličtinou. Program obsahuje prvky Montessori. Školička má k dispozici dětské hřiště. Plenky pro nás nejsou problém. Docházka je možná jednorázově i na jednu hodinu.
Snažíme se o všestranný rozvoj dětí. Ve školičce rozvíjíme jejich představivost, kreativitu, motoriku i znalosti. Věnujeme se jim na individuální úrovni, miniškolička je maximálně ve skupince 5 dětí.
V odpoledních hodinách nabízíme kroužky pro školkové i školní děti.

Cena za měsíc: 1 600 Kč (1 den v týdnu) – 5 400 Kč (5 dní v týdnu), možnost jednorázové docházky
* polodenní: (8:00-12:00) po dohodě možný příchod před 8h i odchod po 13h.
 

http://aristoseminar-cz.webnode.cz/sluzby/volny-cas/
 


Dětská skupina Oříšek

Praha 6 – Střešovice, Starostřešovická 96
Naše zařízení je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání a klade si za cíl pomoci s problematikou nedostatku míst v běžných školkách a dalších předškolních zařízeních péče o děti.
Denně: 8:00 - 16:00
Pro děti ve věku od 1,5 do 6 let..
Docházku lze přizpůsobit : možnost otevřít školku již od 7:00 hod..
Postaráme se o Vaše dítě v době, kdy potřebujete chodit do práce nebo se věnovat jiným činnostem a zároveň chcete mít jistotu, že je o Vaše dítě postaráno s největší péčí.
Nabízíme nejen hlídání dětí, ale také přátelské a hravé prostředí zaručené kvalifikovaným personálem. Snažíme se o rozvíjení dítěte po všech stránkách.

Naší prioritou je, aby děti prostřednictvím hry a zábavy rozvíjely svou jedinečnou osobnost. Důraz klademe i na zdravý pohyb, který umožňuje naše rozlehlá soukromá zahrada.

Vaše dítě k nám můžete umístit buď pravidelně nebo jen nárazově, když si potřebujete něco zařídit.

Cena včetně oběda: celodenní péče již od 440 Kč

www.dsorisek.cz
 

4kids24 - Mezinárodní mateřská škola

Praha 6 - Dejvice, Horoměřická 2322/13
Provoz:
polodenní
celodenní
internátní
pro naše klienty nabízíme víkendové a noční hlídání
Pondělí - pátek 8:00 - 18:00hod
Bio strava - firma BIONEA
Děti ve věku 2+, kapacita max.20dětí, na jednoho pedagoga 5dětí

Poskytujeme velmi komfortní, bezpečné prostředí a kvalitní předškolní vzdělávání. Školka je umístěna v rodinné vile, která disponuje velkou vybavenou zahradou a moderním relaxačním koutkem. Zaručujeme soukromí, diskrétnost, bohaté aktivity (hory, plavání), výuku v angličtině - rodilý mluvčí, prvky Montessori, joga, individuální a laskavý přístup ke všem dětem. Na tvorbě denního programu mají možnost se podílet i rodiče a to výběrem činností z naší nabídky.
Školné zahrnuje kroužky a veškeré aktivity po celý rok, bez stravy.

www.facebook.com/4kids24-1647289888831742/ 

Dětská skupina Radost


Praha 6 – Bubeneč, Bubenečská 13
v blízkosti stanice metra Hradčanská

Denně: 8:30 - 17:00
Pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Dětská skupina s respektujícím a láskyplným přístupem k dětem i rodičům, empatické a vzdělané pečovatelky (pečovatelé), estetické prostředí, které podněcuje dětskou tvořivost. Častý pobyt venku, zdravá strava, nízké ceny a flexibilní možnost docházky. Naše organizace Prostor pro rodinu má dlouhodobou zkušenost v oblasti služeb péče o děti a vzdělávání a dětská skupina spojuje naše zkušenosti a knowhow. Důraz klademe na kvalitu služeb, nikoliv zisk.
Možnost docházky dle potřeb dětí.

Cena zacelodenní péči: 345 Kč, za půldenní péči: 230 Kč.
www.prostorprorodinu.cz/radost
 

.

Rodinné centrum KOSTKA

Praha 6, Terronská 61

pro děti od 2 do 5 let

Provoz: polodenní, celodenní 8:00 - 18:00

Večerní cviční pilates a latinskoamerické tance pro ženy s možností hlídání dětí.

Cena školkovného za měsíc: od 3 600 Kč do 6 990 Kč včetně stravy.


www.rckostka.cz

 


Dětské Studio
 

Praha 6, Stavitelská 1099/6

pro děti od 1,5 do 3 let

www.kidsjungle.cz