Úvodní stránka Seznam školek
 

Seznam školek

oblast Břevnova

MŠ Bělohorská
Praha - Břevnov, Bělohorská 174
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 52 dětí rozděleno do 2 tříd, rozdělených podle věku: třída pro 3-5-leté a třída pro 5- 7-leté děti.
Školní vzdělávací program "Veselý rok - jaro, léto, podzim, zima, ve školce je nám všem prima"
Klade se důraz na přání, podněty a návrhy dětí. Činnosti během dne jsou propojeny, učitelky musí ihned reagovat na změnu, být velmi kreativní.
Adaptace nových dětí je individuální, dle potřeby.
Mateřská školka je součástí základní školy a z toho vyplývá úzká spolupráce. Spočívá ve vzájemných návštěvách dětí i učitelek a společných akcích.
Cena školkovného za měsíc: 550 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.

Stravné: 35 a 39 Kč/den.
www.zstgmruzyne.cz/cs/ms-belohorska/

MŠ Bubeníčkova
Praha - Břevnov, Bubeníčkova 6/1880
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:45 - 17:00
Celkem 115 dětí rozděleno do věkově smíšených 5 tříd, s jedním křesťansky zaměřeným oddělením.
Školní vzdělávací program "Elce pelce kotrmelce".
Důraz kladen na individuální přístup.
Pracují s heterogenními (věkově smíšenými) skupinami dětí, což velmi usnadňuje dětem počáteční adaptaci, neboť si mohou vybrat třídu s kamarády a sourozenci. Samozřejmostí je i přítomnost rodičů po celou dobu adaptace.
MOTTO: "Vytváření podmínek pro všestranný rozvoj dětí a jejich příprava na kvalitní a zdravý styl života".
Cena školkovného za měsíc: 515 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 35 a 38 Kč/den.
www.ms-bubenicek.cz

MŠ Jílkova
Praha - Břevnov, Jílkova 3/1700
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 112 dětí rozděleno do 4 tříd.Z toho jsou 3 třídy věkově oddělené a 1 třída věkově smíšená.
Školní vzdělávací program "Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme tým" má jako hlavní cíl zdravé a šťastné dítě, které zná svou hodnotu. Program je plně přizpůsoben nárokům dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem dítěte. Dbá se, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí.
MŠ má vlastní keramickou dílnu, kde s dětmi pracují vyškolené učitelky.
MOTTO: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole".
Cena školkovného za měsíc: 826 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 33 a 36 Kč/den.
www.ms-jilkova.cz

MŠ Meziškolská
Praha - Břevnov, Sartoriova 2457/1
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 112 dětí rozděleno do 4 tříd podle věku.
Školka leží v příjemné okrajové čtvrti.
Školní vzdělávací program "Svět kolem nás".
Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Školka se zaměřuje především na tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu.
Vzdělávací obsah rámcového plánu je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, protože fungují jako celek.
Jsou to tyto oblasti: dítě a jeho tělo
* dítě a jeho psychika
* dítě a ten druhý
* dítě a společnost
* dítě a svět
Při nástupu dětí do MŠ mohou rodiče využít zvykací doby, která je 14 dní (dle potřeby i déle), kdy mohou být se svými dětmi přítomni v MŠ.
I po skončení zvykací doby se mohou rodiče po dohodě s třídní učitelkou kdykoli přijít podívat na své dítě.
Cena školkovného za měsíc: 466 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 38 a 42 Kč/den.
www.meziskolska.cz

MŠ Mládeže
Praha - Břevnov, Mládeže 19/1788
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 100 dětí rozděleno do 4 smíšených tříd.
Školka je součástí ZŠ J.A.Komenského, která se nachází v blízkosti, proto mohou děti pokračovat ve stejném kolektivu i při vstupu na ZŠ.
Školní vzdělávací program "Školka plná pohody".
Základem výchovy je důraz na osobnost dítěte, na možnost volby a výběru činností.
Cílem MŠ je přivést každé dítě k samostatnému rozhodování, k odpovědnosti, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností. To vše ve vztahu k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.
Cena školkovného za měsíc: 700 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 32 a 36 Kč/den.
www.jakomenskeho.cz/materska-skola/
 

MŠ Věry Čáslavské (dříve MŠ Petřiny – jih)
Praha - Břevnov, Šantrochova 2
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 35 dětí rozděleno do 2 tříd.
Školka je součástí základní školy.
Školní vzdělávací program "Knížka je můj kamarád".
Školka úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze 6 a snaží se rozvíjet estetické a sociálně kulturní postoje, vytvářet vztah ke knížkám. Dbá na správný tělesný rozvoj. Podporuje přirozenou zvídavost a spontánnost.
Cena školkovného za měsíc: 550 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 33 Kč/den.
www.petrinyjih.cz/stranka-materska-skola-14
 

MŠ Volavkova
Praha - Břevnov, Volavkova 7/1877
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 90 dětí rozděleno do 4 tříd, z toho jsou 2 třídy věkově smíšené, 1 třída je křesťansky zaměřená a 1 třída je pro předškolní děti.
Školka se nachází v klidném prostředí vnitrobloku sídliště.
Školský vzdělávací program "Poklady v nás a kolem nás".
Osobní přístup pedagogů k dětem, k jejich radostem i starostem.
Zaměření na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí.
Ve třídách jsou dětem k dispozici počítače s naučnými programy pro MŠ.
Adaptace nových dětí je individuální.
Cena školkovného za měsíc: 560 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 41 Kč/den.
www.msvolavkova.cz


MŠ Za Oborou
Praha - Břevnov, Za Oborou 3
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 112 dětí rozděleno do 4 věkově rozdělených tříd.
Školní vzdělávací program "Kouzelné okénko do světa pohádek".
Kladen je důraz na pocity a samostatnou tvorbu dětí ve spojení s moudrostí a laskavostí pohádek.
Děti jsou vedeny vnímání, pozorování a zkoumání okolního světa s využitím.
Mateřská školka je součástí základní školy a z toho vyplývá úzká spolupráce. Spočívá ve vzájemných návštěvách dětí i učitelek a společných akcích.
Cena školkovného za měsíc: 550 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny. 

Stravné: 35 a 39 Kč/den.
www.zstgmruzyne.cz/cs/ms-za-oborou/

Waldorfská MŠ
Praha - Břevnov, Dusíkova 3/1946
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:15 - 16:30
Celkem 125 dětí rozděleno do 5 věkově smíšených tříd.
Školka se nachází ve vilové zástavbě na Petřinách. V roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí.
Školní vzdělávací program “Waldorfská mateřská škola“ vychází z principů waldorfské pedagogiky a dalších stylů přirozeného života.
Ke všem činnostem děti používají vždy skutečné nářadí a nástroje.
Absence televize, videa a jiných technických vymožeností, protože je děti ke svému vývoji v tomto období nepotřebují, naopak jim ubírají síly, které budou potřebovat k učení ve škole.
Hlavním cílem je harmonický vývoj celého člověka, nejen jeho intelektu, při respektování vývojových zákonitostí a zvláštností.
Hlavními metodami je napodobování a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí.
Podpora hry, experimentování, tvořivosti a fantazie. Brání předčasnému intelektuálnímu vývoji, který je nepřiměřený věkovým zvláštnostem dítěte.
Adaptační doba je podle potřeb dítěte a možností rodičů.
Cena školkovného za měsíc: 710 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 40 Kč/den.
www.wmsdusikova.cz


oblast Bubenče

MŠ Emy Destinnové
Praha - Bubeneč, náměstí Svobody 3/930
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00
Celkem 55 dětí rozděleno do 3 tříd, 2x 15 v budově ZŠ a 1x 25 v budově v ulici Českomalínské č. 35. Jedna třída s 15 dětmi je pro děti tříleté, dvě pro děti věkově smíšené.
Školní vzdělávací program vychází vstříc zájmům a potřebám každého dítěte, rozvíjí všechny typy inteligence, využívá integrovaného učení hrou, práce se skupinou, inividuálního přístupu, využívá prožitkového učení a dramatické výchovy.
Cena školkovného za měsíc: 800 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 24 a 31 Kč/den.
www.zsemydestinnove.cz

MŠ Charlese de Gaulla
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla 832/18
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 48 dětí rozděleno do 2 věkově smíšených, navzájem spolupracujích, tříd.
Ve školce je zavedena zvykací doba, kdy rodiče nebo pověřené osoby mohou být s dětmi po dobu, než se začlení do kolektivu.
Rodiče mohou kdykoliv potřebují vstupovat do třídy.
Školní vzdělávací program “Svět bude můj kamarád”.
Při práci s dětmi se dbá na to, aby byly děti rozvíjeny v oblasti komunikačních a sociálních dovedností, jsou vedeny ke zvyšování sebedůvěry a sebejistoty.
Specifikem školy je poznávání lidových zvyků a tradic.
Třídy jsou záměrně bez televize.
Cena školkovného za měsíc: 500 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.

Stravné: 40 Kč/den.
www.degaulla.cz

MŠ Juarézova
Praha - Bubeneč, Českomalínská 1037/24
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00
Celkem 96 dětí rozděleno do 4 věkově smíšených tříd.
Školka s nachází v klidové vilové zástavbě, v těsné blízkosti Stromovky.
V roce 2001 prošla MŠ rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s rozšířením o 2 třídy.
Školní vzdělávací program "Muzika nejpřirozenější nám jest" rozvíjí TVOŘIVOST, a to proto, že tvůrčí člověk je schopný kvalitních mezilidských vztahů a orientuje se na skutečné hodnoty.
Těžiště práce je v estetické výchově, především pak v elementárním muzicírování (spojení hudby, slova a pohybu, rytmizace a melodizace slov, sousloví, vět, říkadel, ...). Hudba není cílem, nýbrž prostředkem pro poznávání světa.
Akcentace: lidová slovesnost, lidové písně, zvyky, tradice.
Cena školkovného za měsíc: 482 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.

Stravné 40 Kč/den..
www.msjuarezova.cz

MŠ Terronská
Praha - Bubeneč, Terronská 20/200
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 163 dětí rozděleno do 7 věkově smíšených tříd.
Školní vzdělávací program " Kamínky ke zdraví " je uspořádán do čtyř oblastí:
1. Péče o tělesný vývoj a rozvoj pohybů
2. Péče o uspokojování individ. potřeb
3. Péče o rozvoj samostatnosti,zdravého sebevědomí,sebejistoty,tvořivosti
4. Zdravý životní styl-pohyb,výživa,psychohygiena
Školka se zaměřuje na socializaci a adaptaci na prostředí ve škole, rozvoj identity dítěte, získávání nových znalostí a jejich utřídění, rozvoj pohybových aktivit, vytvoření zájmových kroužků v odpoledních hodinách.
Cena školkovného za měsíc: 538 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 37 Kč/den.
www.terronska.cz/


oblast Dejvic

MŠ Antonína Čermáka
Praha - Dejvice, Antonína Čermáka 6
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 50 dětí rozděleno do 2 věkově smíšených tříd.
Nová školka, která sídlí v budově ZŠ náměstí Interbrigády.
Školní vzdělávací program " Duhová školka ".
Zaměření na pestré aktivity, respekt k přirozeným potřebám jednotlivce vzhledem ke společnosti, rozvoj komunikace a spolupráce.
Cena školkovného za měsíc: 600 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 33 Kč/den.
www.zscermaka.cz

MŠ Bílá
Praha - Dejvice, Bílá 1/1784
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 75 dětí rozděleno do 3 věkově smíšených tříd.
MŠ se nachází v klidnější oblasti, poloha umožňuje procházky do okolí komplexu i spojení s historickým centrem Prahy.
Školní vzdělávací program "Putování se sluníčkem".
Důraz je kladen na osobnostní rozvoj dítěte a jeho citovou výchovu, zdravý životní styl a lidové tradice.
Školka "rodinného typu", její celkové uspořádání připomíná velký byt, ve kterém se děti mohou bezpečně a samostatně pohybovat, stýkat navzájem i se všemi pracovnicemi jako doma.
Adaptace nových dětí je individuální.
Propojení se ZŠ Bílá - využívají společných prostor (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina).
Cena školkovného za měsíc: 500 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 33 a 37 Kč/den.
www.msbila.cz

.

MŠ Čínská

Praha - Dejvice, Čínská 33/1950
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 168 dětí rozděleno do 6 věkově smíšených tříd.
MŠ je umístěna v klidné části Dejvic, nedaleko stadionu Juliska.
Školní vzdělávací program "Objevujeme svět kolem nás" napomáhá celkovému rozvoji dětské osobnosti a předškoláky připravuje na úspěšný vstup do ZŠ.
Hlavní zásady:
- Tvořivě pracovat a kriticky myslet.
- Rozpoznávat problémy a umět je řešit.
- Přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí a umět si vybrat.
- Přijmout změnu a aktivně se s ní vyrovnat.
- Spolupracovat s ostatními.
- Být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.
Cena školkovného za měsíc: 490 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 40 a 43 Kč/den.
www.mscinska.cz/

MŠ Janákova
Praha - Dejvice, Janákova 9/2358
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 56 dětí rozděleno do věkově smíšených 2 tříd.
Spolupráce se ZŠ, které je součástí.
Adaptace dítěte ve spolupráci s rodiči.
Školní vzdělávací program "Hrajeme si spolu".
MŠ nemá vyhraněné zaměření, ale soustřeďuje se na celkový rozvoj dítěte a využívá k tomu všech činností během dne. Třídní vzdělávací program upřesňuje náplň činností ve třídě na každý týden tak, aby korespondoval s potřebami dětí, rozvíjel jejich znalosti a dovednosti a respektoval zvláštnosti věkové i individuální.
Cena školkovného za měsíc: 600 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 41 a 48 Kč/den.
www.zscermaka.cz

MŠ Kohoutek
Praha - Dejvice, Fertovská 2b/2579
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 79 dětí rozděleno do 4 věkově smíšených tříd. 1 třída pro 24 děti, 2 třídy pro 21 dítě a 1 integrovaná třída pro 12 dětí.
Školka se nachází v klidném prostředí vilové zástavby a je umístěna do zrekonstruovaného objektu bývalé školní družiny ZŠ Hanspaulka.
Styl výchovy je orientován osobnostním směrem, zaměřeným na všestranný rozvoj dětí a spolupráce s rodinou.
MŠ charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů.
Mezi základní výchovné působení patří: alternativnost, situační učení, hra a komunikace, individuální přístup.
Školní vzdělávací program MŠ Kohoutek s mottem "Dětem hru, lásku a vše pro rozvoj jeho poznání."
Cena školkovného za měsíc: 518 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny. 
Stravné: 38 Kč/den.
www.zshanspaulka.cz/kohoutek/

MŠ Velvarská
Praha - Dejvice, Velvarská 31a/2600
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:45- 17:30
Celkem 187 dětí rozděleno do 7 věkově smíšených tříd ve dvou budovách.
Školka se nachází na rozhraní čtvrti Ořechovka a Dejvice.
Školní vzdělávací program "Jsme kamarádi,máme se rádi“, se zaměřením na mezilidské vztahy", je aplikován do třídních tematických plánů v okruzích pro jednotlivá roční období.
Denní režim se řídí potřebami dětí, není pevný, dle potřeby se mění.
Adaptace nových dětí s ohledem na individuální specifika již1 měsíc před nástupem.
Vytváření prostoru pro rozvoj předpokladů při respektování přirozených potřeb.
Heslo školky: "Úsměv, klid, pohoda".
Cena školkovného za měsíc: 625 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 41 a 44 Kč/den.
www.msvelvarska.cz/


oblast Hradčan

MŠ Parléřova
Praha - Hradčany, Parléřova 2a/47
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 100 dětí rozděleno do 4 tříd podle věku.
Školka je situována na rozhraní historické pražské čtvrti Hradčan a moderní výstavby v Praze 6 Břevnově. V roce 2008 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Školní vzdělávací program je zaměřen na výtvarné a estetické činnosti a využívá jedinečného historického prostředí Pražského hradu a Malé strany.
Dalšími prioritami jsou pohybové aktivity, s využitím velké zahrady, a individuální rozvoj dětí.
Cena školkovného za měsíc: 646 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 37 a 44 Kč/den.

www.msparlerova.cz

MŠ Tychonova
Praha - Hradčany, Tychonova 8
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 48 dětí rozděleno do 2 tříd podle věku.
Školka se nachází v bývalé rodinné vile z první republiky a je součástí ZŠ nám. Svobody 2.
Školní vzdělávací program "Pojďme spolu poznávat svět" je zaměřen na psychickou pohodu a zdraví dětí.
Ve výchovné práci s dětmi se zaměřují na potřeby, sebeobsluhu, tělesný i duševní vývoj, objevování, sebepoznávání, poznávání světa kolem sebe, přírody, historie...
Prioritou školky je vytvořit dětem klidné prostředí pro zdravý vývoj osobnosti. Aby se dětem ve školce líbilo a chodily si sem rády hrát, tvořit, poznávat a objevovat.
Cena školkovného za měsíc: 650 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 35 a 38 Kč/den.
www.zs-ns2.cz/ms


oblast Liboce

MŠ Libocká
Praha - Liboc, Libocká 66/148
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:30
Celkem 70 dětí rozděleno do 4 tříd, z toho je 1 třída pro děti od 3- 4 let, další třída je pro děti od 4- 6 let a 2 minioddělení pro 12-13 dětí jsou speciálními třídami pro integraci dětí se specifickými potřebami výchovnými a vzdělávacími.
Školka se nachází v klidné vilové čtvrti mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda.
Školní vzdělávací program "Pojďte mezi nás" je zaměřen na individuální, skupinovou a týmová práci s dětmi, na spontánní i řízené činnosti.
Spolu se všemi se vytváří podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými potřebami.
Pro lepší adaptaci dítěte je umožněna přítomnost rodiče ve školce, před nástupem do MŠ mají rodiče možnost si chodit s dětmi hrát na zahradu, účastnit se představení, které se konají v MŠ...
MOTTO: "Není zrcadla tak krásného, aby vypulírovat se nedalo, proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát."
Cena školkovného za měsíc: 850 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 29 Kč/den.
www.mslibocka.cz

MŠ Sbíhavá
Praha - Liboc, Sbíhavá II 2/360
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 101 dětí rozděleno do 6 věkově smíšených tříd. 1 třída je pro 22 dětí, další 2 třídy pro 20 dětí, 2 třídy jsou pro 11-12 dětí a 1 lesní třída pro 15 dětí.
Školka se nachází v těsné blízkosti u obory Hvězda v klidném, tichém prostředí, ve vilové zástavbě. V roce 2007 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Školní vzdělávací program Společnou cestou – “Aby nám všem dětem a rodičům byl dobře".
Důraz je kladen na všestrannou výuku dětí. Vzdělávání je na třídách uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, jak v činnostech spontánních, tak i řízených.
Snaha o to, aby děti ze školky odcházely dobře připravené pro život, byly tolerantní, kamarádské, zvídavé, vzájemně si pomáhaly, vážily si jeden druhého a všech forem života.
Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání.
Něco navíc: pronájem třídy a herny na oslavu narozenin ve všední den po 16:00 hodině nebo i o víkendu. 500 Kč/hodina.
* 1x týdně se podívat do školky. Vždy v úterý od 15:00- 17:00 je možnost navštívit MŠ s dětmi od 2 let v doprovodu rodičů. Děti si pohrají, poznají nové kamarády, práci v kolektivu a pomalu si na něj zvyknou.
* projekt KidSmart- podpora rozvoje a vzdělávání dětí předškolního věku.
Cena školkovného za měsíc: 510 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 36 a 41 Kč/den.
www.sbihava.cz


oblast Ruzyně

MŠ Stochovská
Praha - Ruzyně, nám. Českého povstání 6/511
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 42 dětí rozděleno do 2 věkově oddělených tříd.
Školka je součástí ZŠ T.G.Masaryka.
Školní vzdělávací program "Očima se dívej, ušima poslouchej a přitom si hraj" je koncipován pro zdravý vývoj dětí jako postupná příprava pro přechod do ZŠ.
Důraz je kladen na vzájemnou ohleduplnost a toleranci, jako prevenci proti šikaně.
Využití spontánní herní aktivity, pozitivní motivace, výchova k samostatnosti.
Cena školkovného za měsíc: 550 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.

Stravné: 35 a 39 Kč/den.
www.zstgmruzyne.cz/cs/ms-stochovska/

MŠ Šmolíkova
Praha - Ruzyně, Šmolíkova 3/865
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 139 dětí rozděleno do 6 věkově smíšených tříd. 4 třídy jsou pro 27 dětí a 2 třídy pro 15-16 dětí.
Školka se nachází uvnitř sídliště, kam nezasahuje hluk z hlavní komunikace. V blízkosti je přírodní rezervace Divoká Šárka.
Školní vzdělávací program nese název "Barevný deštník".
Snažíme se v naší mateřské škole vytvářet takové prostředí, kde panuje vzájemná důvěra, že děti i dospělí se cítí dobře. Máme společně na paměti, že je velmi důležité vytvářet ve školce takovou atmosféru, kde děti získají a mají pocit bezpečí a důvěry. Dále se snažíme dostatatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládnou a dokážou. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i druhým. Všestraně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Nenutit děti do činností. Cílem našeho snažení je šťastné dítě, které se do mateřské školy těší.
Z kroužků nabízíme angličtinu, flétnu, plavání a jógu.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc: 677 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 36 Kč/den.
www.mssmolikova.cz


oblast Veleslavína

MŠ Na Okraji
Praha - Veleslavín, Maříkova 301/7a
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 111 dětí je rozděleno do 5 tříd, z toho 4 třídy jsou sestaveny podle věku a 1 třída je věkově smíšená.
Školka se nachází v klidném a na zeleň bohatém prostředí.
Školní vzdělávací program "Písnička se zpívá, pohádka se povídá a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá".
Hlavní aktivitou školky je snaha vytvořit dětem co nejpříjemnější, klidné zázemí a prostředí s nedostatkem nudy.
Důraz je kladen na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění.
Adaptace nových dětí je individuální, dle potřeby.
Cena školkovného za měsíc: 756 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 39 a 42 Kč/den.
www.msnaokraji.cz

MŠ Pod Novým lesem
Praha - Veleslavín, Pod Novým lesem 8/98
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:45- 17:15
Celkem 45 dětí rozděleno do 2 věkově oddělených tříd.
MŠ spolupracuje se ZŠ Červený vrch, kterou je součástí.
Školní vzdělávací program "Čtyřbarevná mozaika".
Školka se zaměřuje na estetickou, ekologickou a environmentální výchovu (výchova směřující k souladu člověka s životním prostředím) a na zdravý životní styl.
Výchovně vzdělávací práce se opírá o základní výchovně vzdělávací prostředek a tou je hra. Proces se děje na základě smyslového poznávání a prožitkového učení.
Adaptace nových dětí je individuální.
Cena školkovného za měsíc: 800 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 42 a 46 Kč/den.
www.zscvrch.cz


oblast Vokovic

Fakultní MŠ se speciální péčí
Praha - Vokovice, Arabská 20/681
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:00
Celkem 115 dětí je rozděleno do 5 tříd, z toho jsou 4 třídy pro 26 dětí a 1 třída pro 11 dětí se speciálními potřebami.
Školní vzdělávací program je osobnostně orientovaným modelem předškolní výchovy.
Důraz je kladen a individuální rozvoj dtěte, s přihlédnutím k jeho specifikům a potřebám (včetně postižených).
Smyslem školky je vytvářet spolu s rodinou podmínky pro zdravé, radostné a smysluplné dětství tak, aby byl co nejvíce naplňován potenciál každého dítěte.
Třídy jsou heterogenní (věkově smíšené), rodiče mají přístup do tříd a mohou se po dohodě účastnit denního programu. U rodičů nových dětí trváme na adaptačním programu s jejich přítomností.
Cena školkovného za měsíc: 880 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 40 a 42 Kč/den.
www.skolka.org

MŠ Červený vrch
Praha - Vokovice, Alžírská 674
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00- 17:30
Celkem 52 dětí rozděleno do 2 věkově oddělených tříd.
MŠ spolupracuje se ZŠ Červený vrch, kterou je součástí.
Školní vzdělávací program "Nikdy nejsem sám".
Školka se zaměřuje na zdravý životní styl, na rozvoj prosociálních činností a multikulturní výchovu, etiku a vybavenosti dítěte, estetickou, environmentální a ekologickou výchovu.
Základní pedagogickou metodou je hra, prováděná formou činnostního, smyslového, prožitkového a kooperativního učení.
Cena školkovného za měsíc: 800 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 42 a 46 Kč/den.
www.zscvrch.cz

MŠ Čtyřlístek
Praha - Vokovice, Na Dlouhém lánu 43/555
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00
Celkem 25 dětí v jednom oddělení
Školní vzdělávací program využívá prvků pedagogiky montessori, název Čtyřlístek jako symbol štěstí a pohody, symbol přírody která je východiskem pro aktivyty školy a logicky propojuje předškolní vzdělávání se školou, symbol čtyř bloků, které jsou základem školního vzdělávacho programu – jaro, léto podzim, zima.

Cena školkovného za měsíc: 800 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 39 Kč/den.
www.zsdlouhylan.cz


MŠ Motýlek
Praha - Vokovice, Arabská 10/684
Provoz:
* celodenní
Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00
Celkem 112 dětí rozděleno podle věku, orientačně 2 třídy od 3 do 4,5 až 5 let a 2 třídy 4-6,5 roku.
Školka leží stranou rušné komunikace, nedaleko chráněné krajinné oblasti Šárka.
Školka prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí. Součástí jsou dvě nové tělocvičny a dvě nové dílny - keramická a výtvarné.
Školka podnajímá prostor pro logopedickou ambulanci (úprava řeči)-vede klinická logopedka.
Školní vzdělávací program "Šťastné a zdravé dítě".
Hlavním cílem MŠ je spokojené dítě, proto klademe důraz na kladnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.
Snažíme se posilovat sebevědomí dítěte, projevovat důvěru v jeho schopnosti a povzbuzovat je.
MOTTO: "Největší odměnou je pro děti čas, který dospělí věnují společným činnostem."
Cena školkovného za měsíc: 500 Kč, bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 37 a 40 Kč/den.
www.materskaskolamotylek.cz/

MŠ Na Dlouhém lánu
Praha - Vokovice, Nechanského 3/589
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30- 17:00
Celkem 96 dětí rozděleno do 4 homogenních (věkově rozdělených) tříd.
Školka se nachází v tiché, klidné části. Je odlehlá od hlavní komunikační sítě.
Školní vzdělávací program "Putováním stonožky za poznáním" se zaměřuje na celkový rozvoj dětí, na vytváření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí pro děti. Dále na rozvoj sociálních dovedností - spolupráci, kamarádství, ohleduplnost, toleranci a respekt, na zdokonalování komunikativních dovedností a řešení konfliktních situací bez násilí. Do dětského kolektivu jsou začleňovány děti různých národností a etnik.
Cena školkovného za měsíc: 880 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné 40 a 46 Kč/den.
www.naseskolka.cz

MŠ Vokovická
Praha - Vokovice, Vokovická e.č.28
Provoz:
* polodenní
* celodenní
Pondělí až pátek: 6:30-17:00
Celkem 79 dětí rozděleno do 3 heterogenních (věkově smíšené) tříd.
Školka se nachází v blízkosti Divoké Šárky.
Hlavním krédem školy je svobodně volená činnost
Školní vzdělávací program s prvky pedagogogického systému podle principů Marie Montessori a dalších stylů přirozeného života.
MOTTO: "Pomoz mi, abych to dokázal sám".
Oblasti, kterými se děti zabývají:
- práce se senzomotorickým materiálem (geom. tvary, zvuky, chutě, hmotnosti...)
matematika (přiřazování čísel, obkreslování čísel, pískové čísla atd.)
- v rámci kosmické výchovy - zeměpis (globusy, mapy, atlasy, puzle, mapování třídy, okolí), botanika (pěstování květin, zeleniny na záhonech, péče o morče Verunku ve třídě B a o králíčky Karlíka ve třídě C a o Ušáčka ve třídě A), vztahy mezi národy, tradice, tolerance ke všem lidem, mír aj.
- praktický život (aktivity - přelévání, přesypávání, hnětění, zametání, krájení...)
- umění - výtvarné, hudební, pracovní dovednosti, pobyt venku...
- sportovní aktivity (tělocvična, hry dětí...)
Cena školkovného za měsíc: 1330 Kč bez stravného. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Stravné: 43 a 54 Kč/den.
www.msvokovicka.cz