Provoz (provozní doba) mateřských škol

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Zřizovat lze MŠ s polodenním, celodenním a internátním provozem.

POLODENNÍ PROVOZ: poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.

CELODENNÍ PROVOZ: poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně. Je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem.

INTERNÁTNÍ PROVOZ: poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči. Je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.