aktuality

pozvanky

Informace k docházce v cizině

13. 6. 2018
 

Nové webové stránky pro rodiče dětí žijící v zahraničí zahrnují i oblast vzdělávání - povinná školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy, aj.:

www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/index.html
 


 

 

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze Vás zve na zápis do nultého ročníku pro děti od 4 let ...

Více »

Česká školní inspekce zahájila provoz nového informačního portálu....

Více »