Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Pod Novým lesem
 

Evaluace MŠ Pod Novým lesem

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP zpracován a dotvářen v třídních podobách tematicky i etapově do projektu podle ročních dob, s důrazem na šťastné dětství, vztahový rozvoj, předškolní přípravu, environmentální a ekologickou výchovu (i prakticky při vycházkách do okolí), smyslové a prožitkové učení, kreativitu, spontaneitu – vše herní formou při aplikaci nových metod a postupů, úzká vazba na ZŠ; návštěvy před nástupem (besídky apod.); výuka Aj – Let´s play English 3x týdně + podpora výuky Aj 3x2 skup., kroužky Vv a pohyb.v., divadla, koncerty, výstavy, plavání v bazénu ZŠ, i Tv v ZŠ; se ZŠ projekt pro předškoláky – „Otvíráme dveře prvňáčkům“, participace na programech žáci 8. a 9. tř.; t.č. bez integrace, kontakty SPC; spolupráce s PPP se slabší zpětnou vazbou, logoped. ze ZŠ 1x za 14 dní

II. Společenská a komunitní oblast
MŠ „zdravě venkovského“ typu – většina dětí z okolní veleslavínské zástavby, školka respektuje místní specifika a tradice, Sdružení rodičů při MŠ – vzorná kooperace (společné slavení svátků, „olympiády“ rodičů a dětí, spol. plavání, muzicírování, koloběžkování, besídky a mnohé další); účast ve výtvar. a dramat. soutěžích, vánoční vystoupení pro obec, spolupráce (i sponzorská) s okolními podniky a zařízeními; společně se ZŠ desítky akcí za rok

III. Personální, řídící a provozní oblast
Evaluační a autoevaluační mechanizmy zcela mimořádně důkladně zpracovány, upraveny dle ZŠ, prohloubeny a plně využívány, otevřenost a upřímnost i vůči příp. nedostatkům (např. denní písemné záznamy), též diagnost. listy dotvářeny; plně využita pozitiva malé školky; hospitace časté; komunikace se zřizovatelem prostřednictvím ZŠ, neformální konzultace též přímo – využívány často a účelně; ped. sbor kvalifikovaný a stabilizován; úroveň dalšího vzdělávání naprosto vyhovující, pružná, pestrá, adekvátní potřebám; strava větš. v normě, připrav. s osob. zaujetím, nutná rekonstrukce budovy; 2010 přibylo nové prac. MŠ naproti ZŠ v Alžírské pro 50 dětí

Souhrn
Malá mateřská škola rodinného typu, ctící a udržující tradici, přirozeně sžitá s lokalitou, současně však vedená a spravovaná sofistikovanými postupy a prostředky; příklad vynikající oboustranně obohacující vazby MŠ – ZŠ, harmonické prostředí bez rušivých momentů; přirozené společenské centrum Veleslavína; historický objekt MŠ čeká na rekonstrukci, 2010 zbudováno nové pracoviště MŠ pro 50 dětí v Alžírské ul. u ZŠ.

listopad 2010