Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Petřiny - jih
 

Evaluace MŠ Petřiny - jih

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP podporující indicie. rozvoj spontaneity a zvídavosti, s dostatkem pohybu při správném život. stylu, formování estet. cítění a sociálně kulturních postojů; důraz na prožitkové učení; ekologická výchova, péče o chrup; grant. Aj 2x týdně, kroužky plavání, keramika, aerobic, taneč. kroužek Primavera, návštěvy sol. jeskyně; cvičení ve škole (vlast. vchod), 1-2x měs. koncerty a divadlo, vycházky do okolí, výlety, návštěvy Měst. knihovny, Nár. muzea; dopravní výchova, ochrana zdraví

II. Společenská a komunitní oblast
Nástěnky i www str. dostatečně informují, pravidelné besídky pro rodiče, vystoupení i pro veřej., účast na Břevn. posvícení; úzká symbióza se ZŠ (návštěvy 1. tříd - Prvňáčkem na zkoušku), účast na olympiádě petřínských MŠ, zahr. aj. slavnostech (úspěšný lampion. průvod, rozsvěcení ván. stromku); spolupráce se školní psychol., spec. ped., logoped.; klasic. SRPŠ není, jen smlouva 1x ročně kontrol.

III. Personální, řídící a provozní oblast
Mladý, kvalifikovaný ped. kolektiv se dále vzdělává, DVPP především v oblasti BOZP, práce s dětmi cizinců aj.; učitelky participují na tvorbě ŠVP, sbírají zkušenosti, konzultace s kolegyněmi z okolních MŠ; kontakty se zřizovatelem nejčastěji prostřednictvím řed. ZŠ; estetická úroveň velmi dobrá, vybavení na úrovni, doplňováno; stravování ze ZŠ přes výdejnu.

Souhrn
Přestože hodnotit školu po roce fungování se může zdát jako poněkud předčasné, lze navzdory tomu již nyní říci, že tato malá MŠ si zatím vede velmi dobře; využívá všech výhod, které jí dává úzká vazba na základní školu i fakt malého počtu dětí, kterým tak může poskytovat a také poskytuje dostatečnou péči pro individuální rozvoj, pro níž jsou zde ideální podmínky. Přechod dětí z mateřské do základní školy je tak naprosto plynulý, bez jakýchkoliv otřesů.

listopad 2010