Úvodní stránka Evaluace školek MŠ Antonína Čermáka
 

MŠ Antonína Čermáka

I. Výchova a vzdělávání
ŠVP s ohledem na respekt k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjení komunikace a spolupráce. 1x měsíčně divadlo v MŠ, vycházky do ZOO, planetária, bruslení, výlety; kroužky placené nebo s dotací: tanec, angličtina pro mladší i pro předškoláky (2x týdně), atletika v ZŠ, plavání, pro přihlášené náboženství; logopedie; 1 dítě v integraci; přibližování života v cizích zemích, dobrá předškolní příprava;logopedie, školní psych.

II. Společenská a komunitní oblast
Výtvarné dílny s rodiči 4x ročně, společná olympiáda, vánoční a velikonoční besídky, karneval; rod. doprovod na vycházkách a výletech i při sport. aktivitách, využívání sponzoringu – m.j. umělecká výmalba třídy – matka výtvarnice

III. Personální, řídící a provozní oblast
V průběhu prvního roku provozu se ustalovalo personál. složení, změna vedoucí a další učitelky i provoz. pracovnice, v současnosti 3 kvalifikované a 1 nekvalifikovaná ped. pracovnice; DVPP – školský management, ekologie v MŠ, předškolní výchova; zajištění stravování ze školní kuchyně bez problémů;
moderně a účelně fungující, kvalitně vybavené prostředí;
vedení ZŠ poskytuje dostatečný prostor a podmínky pro autonomní rozvoj

Souhrn – hodnocení po 1. roce provozu
Nová malá mateřská škola rodinného typu, prakticky a účelně vkomponovaná do areálu základní školy, s dobrým provozním propojením i provázaností vzdělávacích struktur, rozvíjející základní dětské schopnosti, t.č. již integrující postižené dítě; podařilo se vytvořit funkční součinnost s rodičovskou složkou i stabilizovat pracovní kolektiv, nedirektivní vedení ze strany ZŠ, další perspektiva rozvoje.

listopad 2010